Xin chào các em và các bậc phụ huynh cũng như các thầy cô giáo. Và hôm nay, dapandethi xin được chia sẻ với tất cả mọi người một bộ đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 của trường Tiểu Học Xuân Tây.

Nội dung bộ đề kiểm tra gồm 2 phần, phần 1 là trắc nghiệm. Nội dung phần 2 là tự luận, bộ đề kiểm tra với tổng thời gian làm bài là 40 phút. Và ngay sau đây xin mời tất cả mọi người cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích nội dung đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là:  2 , ... , ... , 5, .... , 7

 • a. 3,4,5
 • b. 3,4,6
 • c. 5,6,7
 • d. 3, 4, 7

Câu 2: Các số:   5 ,   8 ,   6 ,  10 , 3  được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 • a. 5,  8 ,  6 ,  10,  3
 • b. 5 ,  10 ,   6,  8 ,  3
 • c. 3 , 5 , 6 ,  8,  10
 • d. 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất                                       

7 +  3 = ?

 • a. 8
 • b.  9
 • c.  10
 • d.   6

Câu 4 : Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất

Trong các số : 0, 9, 8,  4 , 5  Số bé  nhất là:

 • a . 0
 • b.  4
 • c. 8
 • d. 5

Xem thêm: Đề kiểm tra kì 2 lớp 1 môn Toán 2018 – Tiểu học Đức Nghĩa