Đáp án đề khảo sát kiến thức Sinh học THPT lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Hôm nay xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi khảo sát kiến thức môn Sinh Học THPT. Đây là bộ đề thi khảo sát kiến thức của sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 1 năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi có dạng trắc nghiệm 40 câu.

Trong đó nội dung bộ đề  thi có mã 401 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm. Với tổng thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát kiến thức Sinh học THPT lần 1

Trong một tế bào sinh tinh, có hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là?

  • A. ABB và abb hoặc AAB và aab.
  • B. Abb và B hoặc ABB và b.
  • C. ABb và a hoặc aBb và A.
  • D. ABb và A hoặc aBb và a.

Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?

  • A. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.
  • B. Con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.
  • C. Cá thể mới tạo ra rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.
  • D. Các cá thể con thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPTQG Sinh học – THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan