Đáp án đề khảo sát kiến thức Lịch sử THPT lần 1 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Tiếp theo hôm này xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi khảo sát kiến thức THPT môn Lịch Sử. Đây là một trong những bộ đề thi khảo sát kiến thức của sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2019. Nội dung bộ đề thi với mã 401 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian phát đề.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Trong đó nội dung bộ đề thi dạng trắc nghiệm 40 câu hỏi. Qua đó với bộ đề thi khảo sát kiến thức này sẽ giúp các bạn có thể ôn tập và rèn luyện. Cũng như chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử sắp tới. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát kiến thức Lịch sử THPT lần 1

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945)?

 • A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • B. Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
 • C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
 • D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) chủ trương
thành lập?

 • A. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
 • B. Mặt trận Liên Việt.
 • C. Mặt trận Việt Minh.
 • D. Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương.

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là gì?

 • A. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối trong phong trào yêu nước.
 • B. Phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
 • C. Sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
 • D. Khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPTQG Lịch sử 2019 – THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1