Tổng hợp 3 Đề kiểm tra chương 3 Đại số 9 hay nhất năm 2018

Xin chào các em! Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ 3 đề kiểm tra chương 3 đại số 9 hay nhất và hấp dẫn nhất hiện nay. Đây là top bộ 3 bộ đề kiểm tra đại số 9 hay nhất hiện nay. Với 3 bộ đề kiểm tra này, sẽ giúp cho các em có thể  ôn tập cũng như thử sức với bộ 3 đề thi kiểm tra chương 3 đại số này một cách tốt nhất. Đây là bộ 3 đề kiểm tra chương 3 đại số 9 với chuyên đề hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn chi tiết.

Và dưới đây là nội dung bộ 3 đề kiểm tra chương 3 đại số 9 xin mời các em cùng tham khảo. Hi vọng với top 3 bộ đề kiểm tra này sẽ giúp các em có thể ôn tập cũng như chuẩn bị tốt và cho kì thi kiểm tra chương 3 sắp tới của mình đạt kết quả cao nhất.

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh – Tuy An năm 2017

Bộ 3 đề kiểm tra chương 3 đại số 9 hay nhất

ĐỀ SỐ 1

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cặp số (1;0) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

A.3x-2y=3     B. 3x-y=1

C. 0x+3y=9     D.2x+0y=5

Câu 2: Cho phương trình x+y=1 (1). Phương trình nào sau đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.

A.3x-2y=5     B. 3x+y=1     C.x+3y=9     D.2x+2y=2

Câu 3: Cho phương trình 2x+y=3 (2). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (2) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số có nghiệm duy nhất.

A.4x+2y=6     B.x+2y=1     C.6x+3y=1     D.-2x-y=-3

Câu 4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:

A.(2;1)     B.(-2;-1)     C.(2;-1)     D.(3;1)

Câu 5: Hệ phương trình:

A.Có nghiệm duy nhất (-3;2)

B. Có vô số nghiệm

C.Hệ vô nghiệm

Câu 6: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 4 và số dư là 3. Số cần tìm là:

A. 49     B. 35     C. 42     D. 56

Phần tự luận

Bài 1:( 3 diểm) Giải các hệ phương trình sau

Bài 2: (1 điểm) Cho hệ phương trình:

Tìm k để hệ phương trình có nghiêm duy nhất?

Bài 3: (3 điểm) Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 520 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 12%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm được 577 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn A     Câu 2. Chọn D     Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C     Câu 5. Chọn A     Câu 6. Chọn B

Phần tự luận

Bài 3:

Gọi số dụng cụ xí nghiệp I làm theo kế hoạch la x (dụng cụ)

Gọi số dụng cụ xí nghiệp II làm theo kế hoạch la y (dụng cụ)

Điều kiện x;y nguyên dương.

Vì theo kế hoạch hai xí nghiệp phải làm 520 dụng cụ,nên ta có phương trình: x+y=520 (1)

Thực tế xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10% và xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 12% nên ta có phương trình:

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ SỐ 3

Bài Liên Quan