Em hãy viết một đoạn văn ngắn 10-15 dòng trình bày suy nghĩ của em về hai dòng thơ “Nếu không thể là một vì sao sáng/Cũng xin đừng như hạt cát vô tri …” … trong Đề thi môn Văn lớp 10 cuối học kì 1 năm 2019 trường THPT Trần Biên

Đề bài

I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Cớ gì ta không sống thật vui

Biết đâu ngày mai khi tỉnh giấc

Sẽ chẳng còn ta ở trên đời

Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Cớ gì ta cứ mãi oán than

Hãy trân trọng từng giây được sống

Vì biết đâu, mai…đã muộn màng

Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Sao ta không sống để sẻ chia

Bởi cho đi …là muôn lần nhận lại

Giữ cho riêng…nghĩa là chẳng có gì

Và nếu trăm năm là hữu hạn

Thì ta hãy sống đẹp cho đời

Nếu không thể là một vì sao sáng

Cũng xin đừng như hạt cát vô tri…

- Quảng cáo -

(Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” – Lê Trà My)

1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.

2. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ chủ yếu thể hiện trong văn bản.

3. Xác định nội dung của văn bản trên.

4. Trong bài thơ, tác giả Lê Trà My quan niệm “sống đẹp cho đời” là như thế nào?

II. Làm văn (7 điểm)

1. Em hãy viết một đoạn văn ngắn 10-15 dòng trình bày suy nghĩ của em về hai dòng thơ (2 điểm)

“Nếu không thể là một vì sao sáng

Cũng xin đừng như hạt cát vô tri …”

2. Cảm nhận của em về bài thơ “Tỏ lòng” (Phạm Ngũ Lão)