Cảm nhận của anh chị về bức tranh phố huyện lúc chiều tan trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, Ngữ Văn 11, tập 1 … trong đề thi học kì 1 trường THPT Tân Châu năm 2019 môn Văn lớp 11

Phần I. Đọc hiểu (4 điểm)

– Con ơi

trước khi nhắm mắt

Cha con dặn con suốt đời

Phải làm một người chân thật.

– Mẹ ơi, chân thật là gì?

Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

Con ơi một người chân thật

Thấy vui muốn cười cứ cười

Thấy buồn muốn khóc là khóc.

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao doạ giết

Cũng không nói ghét thành yêu.

(Lời mẹ dặn – Phùng Quán)

- Quảng cáo -

Câu 1: (1đ) Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên?

Câu 2: (1,5 đ) Chỉ ra và nêu tác dụng của một trong các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 3: (0,5 đ) Anh/chị hiểu thế nào về cụm từ:”ngon ngọt nuông chiều” trong câu “Dù ai ngon ngọt nuông chiều, Cũng không nói yêu thành ghét”?

Câu 4: (1 đ) Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 7-10 dòng, trình bày ý kiến của anh chị về điều cần thiết “Sống thì phải làm người chân thật”.

Phần II. Làm văn (6 điểm)

Cảm nhận của anh chị về bức tranh phố huyện lúc chiều tan trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, Ngữ Văn 11, tập 1.