[THCS Tân Châu] thi cuối học kì 1 lớp 9 môn Văn năm 2019: Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 7 đến 10 dòng, trình bày ý kiến của anh/chị về điều cần thiết “Sống thì phải làm người chân thật”

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 1 lớp 9 năm học 2019 – 2020 của trường THCS Tân Châu.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Phân I. Đọc Hiểu (4 điểm)

  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

  – Con ơi, trước khi nhắm mắt

  Cha con dặn con suốt đời

  Phải làm một người chân thật

  – Mẹ ơi, chân thật là gì?

  Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

  Con ơi một người chân thật

  Thấy vui muốn cười cứ cười

  Thấy buồn muốn khóc là khóc

  – Quảng cáo –

  Yêu ai cứ bảo là yêu

  Ghét ai cứ bảo là ghét

  Dù ai ngon ngọt nuông chiều

  Cũng không nói yêu thành ghét

  Dù ai cầm dao dọa giết

  Cũng không nói ghét thành yêu.

  (Lời mẹ dặn – Phùng Quân)

  Câu 1: (1 điểm) Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên?

  Câu 2: (1,5 điểm) Chỉ ra và nêu hiệu quả của một trong các biện pháp nghệ thuật đươc sử dụng trong đoạn trích

  Câu 3: (0,5 điểm) Anh/chị hiểu thế nào về cụm từ: “ngon ngọt nuông chiều” trong câu “Dù ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói yêu thành ghét”?

  Câu 4: (1 điểm) Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 7 đến 10 dòng, trình bày ý kiến của anh/chị về điều cần thiết “Sống thì phải làm người chân thật”.

  Phần II. Làm văn (6 điểm)

  Cảm nhận của anh/chị về bức tranh phố huyện lúc chiều tàn trong chuyện ngắn hai đứa trẻ của Thạnh Lam, Ngữ Văn 11, tập 1.