Tag: Điểm chuẩn 2018

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2018

Xin chào các em! Như vậy là trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội cũng đã chính thức…

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2018

Như vậy vừa qua thì trường Đại học Cảnh sát nhân dân cũng đã chính thức công bố mức điểm…

Điểm chuẩn vào trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2018

Xin chào các em! Và sau đây xin mời các em cùng tham khảo chi tiết mức điểm chuẩn của…

Điểm chuẩn trường Học viện Nông nghiệp năm 2018

Xin chào các em! Và hôm nay thì trường Học viện Nông nghiệp cũng đã chính thức công bố mức…

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Y Khoa Vinh năm 2018

Xin chào các em! Và hôm nay thì trường đại học Y khoa Vinh cũng đã chính thức công bố…

Điểm trúng tuyển vào trường Đại học An ninh nhân dân 2018

Xin chào các em! Như vậy là ngày 06/08/2018 thì trường Đại học an ninh nhân dân cũng đã chính…

Điểm chuẩn trường Đại học Vinh năm 2018

Như vậy hôm nay ngày 06/08 trường Đại Học Vinh cũng đã chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng…

Đại học Huế công bố điểm chuẩn học bạ 2018

Xin chào các em! Như vậy là hôm nay trường đại học Huế cũng đã chính thức công bố điểm…

Điểm chuẩn Học viện chính sách và phát triển năm 2018

Xin chào các em! Như vậy là Học viện chính sách cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng…

Điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải TP.HCM năm 2018

Như vậy là hôm nay trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM cũng đã chính thức công bố mức…

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM năm 2018

Hôm nay trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM cũng đã chính thức công bố mức điểm chuẩn năm 2018….

Điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2018

Như vậy là hôm nay ngày 05/08/2018, thì trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã chính thức công bố…

Điểm chuẩn đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2018

Như vậy là trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng…

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm 2018

Xin chào các em! Như vậy là vừa qua sở GD Bình Thuận đã chính thức công bố điểm chuẩn…

Điểm chuẩn học viện nông nghiệp Việt Nam dự kiến

Xin chào các em! Như vậy là Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam cũng đã thông báo điểm chuẩn dự…

Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền xét học bạ 2018

Xin chào các em! Như vậy là trường Học viện báo chí và tuyên truyền đã chính thức thông báo…

Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương theo phương thức kết hợp

Xin chào các em! Như vậy là trường Đại học Ngoại Thương cơ sở tại TPHCM đã chính thức công bố…

Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM 2018 mới nhất

Xin chào các em! Như vậy là trường Đại Học Luật TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn xét…

Đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn 2018

Xin chào các em! Như vậy là hôm nay đã có chính thức trường đại học đầu tiên công bố…