Phân tích hình ảnh ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân trong đề thi cuối học kì 1 môn Văn lớp 9 trường THCS Huyền Hội

Phân tích hình ảnh ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân…Trong đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 lớp 9 môn Ngữ Văn được trường THCS Huyền Hội tổ chức thi.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  I. Phần Đọc Hiểu (3 điểm)

  Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi

  “Không có kính rồi xe không có đèn

  Không có mui xe, thùng xe có xước

  Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

  – Quảng cáo –

  Chỉ cần trong xe có một trái tim”

  Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên

  Câu 2: Từ “Trái tim” trong đoạn thơ được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hình ảnh trái tim có ý nghĩa như thế nào?

  Câu 3: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ đầu của đoạn thơ? Mục đích để làm gì?

  Câu 4: Qua đoạn thơ, em cảm nhận như thế nào về hình ảnh người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược?

  II. Phần Làm Văn (7 điểm)

  Câu 1: Đóng vai nhân vật người Lính lái xe để kể lại nội dung đoạn trích (đã nêu ở phần 1)

  Câu 2: Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân.