Lớp 9

Thi cuối học kì 1 năm 2019 môn Văn lớp 9 Quận Nam Từ Liêm: Hãy trình bày suy nghĩ về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam

Hãy trình bày suy nghĩ về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam … trong Thi cuối học kì…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ Văn – phòng GD&ĐT quận Long Biên 2019

Xin chào các em đã đến với dapandethi trong bài viết ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán phòng GD&ĐT huyện Tân Châu 2019

Xin chào các em! Ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học kì…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán – phòng GD&ĐT Minh Châu 2019

Xin chào em! Và ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học kì…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ Văn – Phòng GD&ĐT Châu Thành 2019

Xin chào các em! Và tiếp theo ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa Học – phòng GD&ĐT Vĩnh Lợi 2019

Xin chào các em đã đến với dapandethi trong bài viết ngày hôm nay. Và ngay sau đây dapandethi xin…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Ngữ Văn – phòng GD&ĐT Huyện Đông Anh – Hà Nội

Xin chào các em, và ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học…

KCSL môn Toán lớp 9 cuối kì 1: Hàm số bậc nhất có đồ thị đi qua điểm A {1;4} là gì?

Trong các hàm số dưới đây, hàm số bậc nhất có đồ thị đi qua điểm \(A\left( {1;4} \right)\)là gì?; Điều…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán: Tìm m để (d) cùng với các trục tọa độ Ox, Oy tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2

Tìm m để \(\left( d \right)\) cùng với các trục tọa độ \(Ox,\,\,Oy\) tạo thành một tam giác có diện…

Đề thi học kì 1 Toán lớp 9: Chứng minh bốn điểm B, K, H, A cùng thuộc một đường tròn

Chứng minh bốn điểm B, K, H, A cùng thuộc một đường tròn.; Giải phương trình: \(\dfrac{5}{3}\sqrt {9x – 18}  –…

Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 9: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài 3 cạnh …

Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài 3 cạnh là \(AB = 5\sqrt 2 \left( {cm} \right),AC =…

Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ?

Vẽ \(\left( {{d_1}} \right)\)và \(\left( {{d_2}} \right)\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ; Rút gọn biểu thức \(B = \left(…

Đề thi Toán kì 1 lớp 9: Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m …?

Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), biết tại hai điểm A, B cách nhau 500m…

Đề môn Toán lớp 9 cuối học kì 1: Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán …

Vẽ \(\left( {{d_1}} \right)\)và \(\left( {{d_2}} \right)\) trên cùng hệ trục tọa độ; Một máy bay cất cánh theo phương có…

Thi kì 1 môn Toán lớp 9: Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d1) đạt giá trị lớn nhất

Tìm \(m\) để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng \({d_1}\) đạt giá trị lớn nhất.; o sánh \(P\)…

Đề Toán 9 học kì 1 có đáp án: Chứng minh rằng đường thẳng AN đi qua trung điểm của MH?

Chứng minh rằng đường thẳng \(AN\) đi qua trung điểm của \(MH\); Vẽ \(\left( {{d_1}} \right),\left( {{d_2}} \right)\) trên cùng hệ…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán mới nhất có đáp án và lời giải

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội 2019

Xin chào các em! Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học kì 1…

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Văn phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm – Hà Nội

Xin chào các em! Và ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học…