Câu 1:

Em hãy hoạt động vì lợi ích của mọi người thể hiện từ những việc nhỏ như : các hoạt động vệ sinh môi trường (ở nhà, ở thôn xóm, khu phố...) hoặc các hoạt động thể dục thể thao, từ thiện...

Câu 2:

Em nên tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội do nhà trường đề ra như tổng vệ sinh, trồng cây, tuyên truyền nếp sống văn hoá ; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như phòng chống ma tuý, an toàn giao thông, phòng chống HIV/ AIDS...

Câu 3:

Hãy sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao phê phán, chê trách những người thờ ơ, lười biếng với công việc chung của xã hội.

Trả lời:

Ca dao tục ngữ phê phán kẻ lười biếng :

-  Khi ăn thì sấn cổ vào

Khi làm cả thảy xé rào chạy khan.

- Lạ gì cái thói tiểu nhân

Ăn bám buổi sáng, ăn bần buổi trưa.

- Vốn tôi có máu đau hàm

Cơm ăn thì đỡ, lúc làm thời đau.

dapandethi.vn