Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1:

Trong cuộc đời mỗi người, tình bạn trong sáng và đẹp đẽ nhất là tình bạn thuở học trò. Em đã có bạn thân thật sự nào chưa ? Nêu đã có, em đã xây dựng tình bạn đó như thế nào ? Nếu chưa có, em có suy nghĩ gì và dự định sẽ hành động như thế nào để có được bạn tốt ?

Lời giải chi tiết:

Em đã có bạn thật sự thân. Em đã xây dựng tình bạn ấy trên cơ sở hợp nhau về tính tình sở thích, có cùng lý tưởng sống, tin tưởng lẫn nhau, trách nhiệm với nhau, thông cảm, đồng cảm lẫn nhau.

Câu 2:

Câu 2:

Ca dao có câu :

Thói thường “gần mực thì đen”,

Anh em bạn hữu phải nên chọn người.

Những người lêu lổng chơi bời,

Cũng là lười biếng ta thời tránh xa.

Trong lớp, nếu bạn nào đó có những thiếu sót, khuyết điểm như câu ca dao trên đã nêu thì tập thể lớp có nên định kiến mãi như vậy không hay có cách ứng xử nào khác ? Hãy cùng nhau bàn cách xử sự tốt nhất trong từng trường hợp cụ thể đối với những bạn có thiếu sót, khuyết điểm như trên.

Lời giải chi tiết:

Trong lớp, nếu bạn nào đó có những thiếu sót, khuyết điểm như câu ca dao trên đã nêu thì tập thể lớp không nên định kiến như vậy. Lớp nên tìm cách giúp đỡ bạn giúp bạn tiến bộ trong học tập, chăm chỉ học tập, không chơi bời đồng thời phải hòa đồng với bạn để bạn không cảm thấy bị mặc cảm.

dapandethi.vn