Câu 1:

Tôn trọng kỉ luật và chấp hành pháp luật liên quan mật thiết với nhau. Mình tự nguyện, tự giác rèn luyện ý thức kỉ luật ngay từ những việc nhỏ đối với bản thân (như học tập, làm bài không quay cóp ; thực hiện tốt nội quy của trường, điều lệ của Đội, Đoàn, nội quy của khu phố, làng xóm..., để không vi phạm nội quy hoặc pháp luật.

Câu 2:

Nghiêm chỉnh học những bài giáo dục công dân về một số luật để nâng cao nhận thức của em về pháp luật.

Câu 3:

Ngay từ bây giờ, em luôn luôn tự trọng và tôn trọng người khác, không làm phiền đến xã hội, đó là cách rèn luyện tốt nhất về tôn trọng kỉ luật và thực hiện pháp luật.

Câu 4:

Ghi nhớ và thực hiện :

- Yêu Tổ quốc ; Yêu nhân dân ; Yêu chủ nghĩa xã hội ; Yêu lao động ; Yêu khoa học ; Giữ gìn kỉ luật (6 điều Bác Hồ căn dặn Thanh niên).

- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào ; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm (5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng).

dapandethi.vn