Câu 1:

Thật thà, trung thực ở mọi ứng xử của mình trong quan hệ với gia đình, bạn bè, xã hội.

Trả lời:

Trước đây khi bản thân em làm tổ trưởng vẫn còn có hành vi bao che cho các bạn trong tổ chưa thực sự nghiêm khắc với bản thân. Bản thân em đã có biện pháp hiệu quả để khắc phục sau khi học bài học trên.

Câu 2:

Ở lớp học, tự mình trung thực trong làm bài, không quay cóp. Muốn vậy, phải chuẩn bị ôn tập cho tốt để làm bài tốt dựa vào sức mình, đạt được kết quả đích thực của mình.

Câu 3:

Ngay từ bây giờ, luôn luôn có ý thức kiên trì phấn đấu để đạt kết quả cao trong việc làm, trong học tập và có hoài bão làm giàu bằng chính tài năng và sức lực của mình.

Câu 4:

Tự kiểm tra từ trước đến nay mình có hành vi nào tỏ ra bất liêm không ? Từ nay về sau, hãy cảnh giác với những việc làm có thể bất liêm của mình.

dapandethi.vn