Câu 1:

Mạnh dạn suy nghĩ cách làm bài tập hay nhất, cách giải bài tập toán hợp lí nhất. Không bao giờ nản chí, cố gắng đến mức cao nhất để giải những bài toán khó. Tự giác thực hiện không xem lời giải ở sách tham khảo toán khi đang làm bài tập toán. Đối với bài tập các môn khác cũng thực hiện tốt như vậy.

Câu 2:

Em rèn luyện thói quen tự đánh giá chất lượng và hiệu quả sau mỗi bài học, bài làm để tìm cách học bài tốt hơn. Em luôn luôn tìm cách vận dụng các kiến thức đã học vào đời sống hằng ngày, như vậy “học để hành và hành để học" tốt hơn.

Câu 3:

Trước khi làm một việc gì, em tự hỏi : “Để làm gì ? Có khó khăn gì ? Khắc phục khó khăn đó như thế nào ? Không làm cách đó có được không ? Có cách nào làm tốt hơn không ?”.

Câu 4:

Em chống các thói xấu trong học tập như : thụ động nghe, lười suy nghĩ ; nói theo người khác, dựa dẫm vào bạn khi phát biểu ý kiến ở lớp, ở hội nghị ; học vẹt, học mò không hiểu gì cả. Trong cuộc sống cũng vậy : rèn luyện tính kiên nhẫn, giàu nghị lực ; không nên dễ làm khó bỏ, hay nản chí...

Câu 5:

Hãy tìm hiểu, học tập gương những người vượt khó trong học tập, trong đời sống, trong lao động sáng tạo ; gương các anh hùng lao động, anh hùng quân đội, tài năng trẻ, các nhà khoa học trong nước và thế giới...

Câu 6:

Ghi nhớ, thực hiện :

 “Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ. Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao ?”, đều phải suy nghĩ kĩ càng” (Lời Hồ Chủ tịch).
  Học một, biết mười (Tục ngữ).

dapandethi.vn