Câu 1:

Học tập chăm chỉ, học đều các môn, môn nào yếu em phải cố gắng nhiều hơn, có kế hoạch để vươn lên bằng cách lắng nghe giảng bài, làm bài tập đầy đủ, ôn tập bài cũ, chuẩn bị bài mới với tinh thần tự lực và hợp tác với các bạn.

Câu 2:

Hãy rèn luyện tính tự lập trong lao động ở nhà, không  ỷ lại cha mẹ, không đùn đẩy việc cho anh chị hoặc cho em. Không bao giờ để cha mẹ phải nhắc đến lần thứ hai công việc đã được giao rồi mới làm.

Câu 3:

Hãy giúp cha mẹ nghề phụ trong gia đình. Nếu địa phương hoặc gia đình có nghề truyền thống, em hãy cố gắng học nghề đó trước hết để sau này có nghề sinh sống. Nếu có điều kiện, ngay từ bây giờ, em hãy học tốt ngoại ngữ, tin học, đó là những điều kiện thuận lợi để tự lập trong cuộc sống sau này.

Câu 4:

Ghi nhớ, thực hiện :

- Thắng không kiêu, bại không nản (Lời Bác Hồ).

- Có cứng mới đứng đầu gió (Tục ngữ).

dapandethi.vn