Điều khoản – Chính sách

Khi truy cập website https://dapandethi.vn các bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Thỏa thuận”). Trước khi tiến hành sử dụng tài liệu cũng như download tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn

1. Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại website: https://dapandethi.vn/dieu-khoan-chinh-sach/ Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật

2. Giới thiệu về website

Đáp án đề thi là website chia sẻ tài liệu học tập hoàn toàn miễn phí. Bạn không phải trả bất kỳ một khoản phí nào để có thể sử dụng tài liệu. Mà thay vào đó, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách công khai và sử dụng bất kỳ nội dung tài liệu nào trên webiste. Ngoài ra, nếu các bạn có nhu cầu sử dụng lại với mục đích khác. Vui lòng liên hệ với ban quản trị website để tiến hành xác nhận và được ủy quyền sử dụng nội dung với các mục đích khác.

3. Quyền sử hữu nội dung

Các nội dung được đăng tải trên website https://dapandethi.vn thuộc toàn quyền của bản quản trị website. Dapandethi toàn quyền sở hữu tất cả các quyền sở hưu trí tuệ liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa trong ứng dụng: các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Và không cho phép cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm hại tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sụ đồng ý và cho phép bằng văng bản ban quản trị website https://dapandethi.vn

4. Sử dụng ứng dụng

Bạn có quyền sử dụng website và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hình vi sau đây nếu không có sự đồng bằng văn bản của ban quản trị website.

 • Sử dụng website, nội dung của website, file tài liệu được chia sẻ trên website cho các mục đích trái quy định của pháp luật.
 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở của dapandethi.vn
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa ra một phần hoặc toàn bộ nội dung cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân)
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng, hoặc nội dung Ứng dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng dụng;
 • Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, Truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm phát luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Các hình thức vi phạm khác

5. Bảo mật và sử dụng dữ liệu người dùng

Website https://dapandethi.vn có thể sử dụng các thông tin về thiết bị, tài khoản của bạn của bạn cho các mục đích sau:

 • Quyền truy cập internet: Ứng dụng sử dụng quyền này để giúp bạn lấy các nội dung học liệu cần thiết
 • Quyền lưu trữ trên bộ nhớ ngoài: Ứng dụng sử dụng quyền này để lưu lại các bài viết bạn muốn lưu về máy để xem ngay cả khi không có mạng.
 • Thông tin định danh thiết bị của bạn (Device Identity): Ứng dụng sử dụng thông tin này để có thể gửi thông báo đến bạn các thông báo về cập nhật phần mềm, thay đổi trong nội dung ứng dụng, các học liệu mới, các chương trình khuyến mại và các thông báo khác cần thiết
 • Dữ liệu và cookies: Chúng tôi có thể hoặc không thu thập dữ liệu người dùng với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Email, số điện thoại: Chúng ta có thể thu thập thông tin như email và số điện thoại với mục đích mang đến các thông tin hữu ích dành cho các bạn. Và chúng tôi hoàn toàn giữ bí mật những thông tin này.