Điểm sàn xét tuyển Đại học Lao Động và Xã Hội năm 2019

Ngày 15/7, trường Đại học Lao Động và Xã Hội công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019. Thông tin chi tiết cụ thể như sau:

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Điểm sàn xét tuyển Đại học Lao Động và Xã Hội năm 2019

Trường Đại học Lao Động và Xã Hội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 của trường tại 3 cơ sở đào tạo.

Mức điểm trên bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực và điểm ưu tiên xét tuyển đối với ngành có tổ hợp xét tuyển tương ứng.