Điểm chuẩn Đại Học

Điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2018

Như vậy là hôm nay ngày 05/08/2018, thì trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã chính thức công bố…

Điểm chuẩn đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2018

Như vậy là trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng…

Điểm chuẩn học viện nông nghiệp Việt Nam dự kiến

Xin chào các em! Như vậy là Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam cũng đã thông báo điểm chuẩn dự…

Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền xét học bạ 2018

Xin chào các em! Như vậy là trường Học viện báo chí và tuyên truyền đã chính thức thông báo…

Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương theo phương thức kết hợp

Xin chào các em! Như vậy là trường Đại học Ngoại Thương cơ sở tại TPHCM đã chính thức công bố…

Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM 2018 mới nhất

Xin chào các em! Như vậy là trường Đại Học Luật TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn xét…

Đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn 2018

Xin chào các em! Như vậy là hôm nay đã có chính thức trường đại học đầu tiên công bố…

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Xin chào các em! Như trước đó thì Dapandethi.vn cũng đã thông báo điểm xét tuyển dự kiến của trường…

Trường đại học đầu tiên công bố điểm xét tuyển năm 2018

Xin chào các em! Như vậy là chúng ta lại chuẩn bị đón chờ ngày công bố điểm thi THPT…