Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh năm 2018 chi tiết

Xin chào các bạn! Và sau đây Dapandethi xin được chia sẻ với các bạn danh sách điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh năm 2018. Nhằm giúp cho các bạn có thêm thông tin tham khảo. Cũng như có thể so sánh và tính toán nhằm xem xét khả năng xét tuyển dựa vào điểm số của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Từ đó xem xét và đưa ra quyết định mình có nên đăng ký xuyết tuyển và trường Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh hay không.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Và dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành chi tiết nhất của trường Đại Học Kinh Tế HCM năm 2018. Giúp cho các bạn có thể tham khảo và từ đó đưa ra một quyết định đúng đắn nhất. Sau đây là danh sách điểm chuẩn ĐH Kinh Tế HCM năm 2018 các bạn có thể tham khảo.

  Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế HCM 2018

  Mã ngành: 7220201_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
  Tổ hợp môn:
  D01, D96
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 22.50

  Mã ngành: 7310101
  Tên ngành:
  Kinh tế
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 20.70

  Mã ngành: 7310101_01
  Tên ngành:
  Ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D96
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 20.70

  Mã ngành: 7310101_02
  Tên ngành:
  Ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D96
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 19.00

  Mã ngành: 7310101_03
  Tên ngành:
  Ngành Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D96
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 19.00

  Mã ngành: 7310107_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Thống kê kinh doanh
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 19.30

  Mã ngành: 7310108_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Toán tài chính
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 19.20

  Mã ngành: 7340101
  Tên ngành:
  Quản trị kinh doanh
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 21.40

  Mã ngành: 7340101_01
  Tên ngành:
  Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị bệnh viện
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 18.00

  Mã ngành: 7340115
  Tên ngành:
  Markerting
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 22.40

  Mã ngành: 7340120
  Tên ngành:
  Kinh doanh quốc tế
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 22.80

  Mã ngành: 7340120_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Ngoại thương
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 22.60

  Mã ngành: 7340121
  Tên ngành:
  Kinh doanh thương mại
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 21.70

  Mã ngành: 7340201
  Tên ngành:
  Tài chính – Ngân hàng
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 20.00

  Mã ngành: 7340201_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 18.80

  Mã ngành: 7340201_02
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Quản trị hải quan – ngoại thương
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 21.20

  Mã ngành: 7340201_03
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 18.00

  Mã ngành: 7340201_04
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Thị trường chứng khoán
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 17.50

  Mã ngành: 7340201_05
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 18.00

  Mã ngành: 7340201_06
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Đầu tư tài chính
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 19.00

  Mã ngành: 7340201_07
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Tài chính quốc tế
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 21.30

  Mã ngành: 7340301
  Tên ngành:
  Kế toán
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 20.40

  Mã ngành: 7340403_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Quản lý công
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 17.50

  Mã ngành: 7340405_01
  Tên ngành:
  Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Chuyên ngành Toán tài chính
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 20.00

  Mã ngành: 7340405_02
  Tên ngành:
  Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Chuyên ngành Thống kê kinh doanh
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 21.20

  Mã ngành: 7340405_03
  Tên ngành:
  Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 17.50

  Mã ngành: 7380101_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Luật kinh doanh
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D96
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 20.30

  Mã ngành: 7380101_02
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D96
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 20.50

  Mã ngành: 7480103_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 19.00

  Mã ngành: 7810103_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Quản trị lữ hành
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 21.60

  Mã ngành: 7810201_01
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Quản trị khách sạn
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 22.20

  Mã ngành: 7810201_02
  Tên ngành:
  Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
  Tổ hợp môn:
  A00, A01, D01, D07
  Ghi chú: Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018

  Điểm chuẩn
  NV1: 21.40

  Hi vọng với những thông tin về điểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh trên đây. Sẽ giúp cho các bạn có thể nhanh chóng quyết định cân nhắc để xét tuyển vào trường đại học mình mong muốn. Cũng như tính toán tỷ lệ chọi để đỗ xét tuyển vào trường Đại Học Kinh Tế nhé. Chúc các bạn thành công!