Đề thi thử THPT Quốc gia Toán THPT chuyên Thái Bình lần 5

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia mới nhất của trường THPT chuyên Thái Bình lần 5.

Nội dung bộ đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn với mã đề 132. Trong đó nội dung bộ đề có hình thức và cấu trúc khá giống với đề tham khảo THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi thử THPT Quốc gia ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia Toán THPT chuyên Thái Bình lần 5

Cho hai hàm số đa thức bậc bốn y = f(x) và y = g(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới, trong đó đường đậm hơn là đồ thị hàm số y = f(x). Biết rằng hai đồ thị này tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình f(x) ≥ g(x) + m nghiệm đúng với mọi x thuộc [-3;3].

Cho mặt cầu (S) có bán kính bằng 3 (m), đường kính AB. Qua A và B dựng các tia At1, Bt2 tiếp xúc với mặt cầu và vuông góc với nhau. M và N là hai điểm lần lượt di chuyển trên At1, Bt2 sao cho MN cũng tiếp xúc với (S). Biết rằng khối tứ diện ABMN có thể tích V (m3) không đổi. V thuộc khoảng nào sau đây?

Cho tập A = {3; 4; 5; 6}. Tìm số các số tự nhiên có bốn chữ số được thành lập từ tập A sao cho trong mỗi số tự nhiên đó, hai chữ số 3 và 4 mỗi chữ số có mặt nhiều nhất 2 lần, còn hai chữ số 5 và 6 mỗi chữ số có mặt không quá 1 lần.

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPT QG môn Toán trường Toàn Thắng – Hải Phòng lần 3