Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ tiếp một bộ đề thi HSG tỉnh môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề thi HSG lớp 12 của sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Kỳ thi được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 15 tháng 03 năm 2019. Nội dung bộ đề thi với mã đề 485 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây. 

  Trích dẫn đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 12 sở GD&ĐT Bắc Ninh

  Mệnh đề nào dưới đây SAI?

  • A. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
  • B. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
  • C. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
  • D. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(6;0;0), (0;6;0), P(0;0;6). Hai mặt câu có phương trình (S1): x^2 + y^2 + z^2 – 2x – 2y + 1 = 0 và (S2): x^2 + y^2 + z^2 – 8x + 2y + 2z + 1 = 0 cắt nhau theo đường tròn (C). Hỏi có bao nhiêu mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng chứa (C) và tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM?

  Cho hàm số y = (m – 3)x – 2m + 1 có đồ thị là đường thẳng d. Gọi S là tập các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB cân. Số tập con của tập S là?

  Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT sở GD&ĐT Hà Nam