Đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường THPT Ứng Hòa A – Hà Nội

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán 11 nay sau đây. Đây là một trong những bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của trường THPT Ứng Hòa A – Hà Nội. Nội dung bộ đề thi có mã 112 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Tổng thời gian làm bài trong vòng 90 phút không kể thời gian phát đề. Mục đích của kỳ thi nhằm đánh giá lại toàn bộ kiến thức Toán 11 trong thời gian vừa qua. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

  Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường THPT Ứng Hòa A – Hà Nội

  Ngày nhỏ, trẻ con thường hay chơi trò chơi chiếu bóng. Chúng khoét một hình chữ nhật trên một tấm bìa, rồi để tấm bìa song song với tường nhà. Sau đó chúng chiếu đèn pin vào ô chữ nhật trên tấm bìa để ảnh sáng lọt qua và in hình trên bức tường. Cho biết khảng cách từ tấm bìa đến bức tường bằng 3 lần khảng cách từ dây tóc bóng đèn đến tấm bìa. Hỏi diện tích khung hình in trên tường to gấp mấy lần khung hình chữ nhật trên tấm bìa?

  Trong hình hộp, từ một đỉnh ta đi theo 3 cạnh của hộp ta sẽ gặp 3 đỉnh khác, 3 đỉnh đó tạo thành một tam giác, gọi là tam giác chéo của hình hộp. Có 8 đỉnh nên sẽ có 8 tam giác chéo, các tam giác chéo được chia làm 4 cặp đối diện ứng với hai đỉnh đối diện của hình hộp. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

  • Hai tam giác chéo đối diện luôn bằng nhau.
  • Hai tam giác chéo đối diện nằm trên hai mặt phẳng song song.
  • Hai tam giác chéo đối diện là các tam giác đều.

  Xem thêm: Đáp án đề thi HK1 Toán 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương