Đề thi học kỳ 1 Toán 11 THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội 2019

Hôm nay, dapandethi xin được chia sẻ với các bạn một bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm – Hà Nội.

Kỳ thi được tổ chức vào sáng ngày 03 tháng 12 năm 2018. Nội dung bộ đề thi với mã đề 485 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Trong đó phần trắc nghiệm 20 câu hỏi và bài toán, chiếm 50% số điểm. Và với phần tự luận gồm 3 bài toán, chiếm 50% số điểm.

Nội dung bộ đề thi với hình thức thi kết hợp này, giáo viên vừa đưa được nhiều đơn vị kiến thức vào đề thi, kiểm tra khả năng nhạy bén tìm ra kết quả. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

 • A. Cho điểm M nằm ngoài mặt phẳng (α). Khi đó tồn tại duy nhất một đường thẳng a chứa M và song song với (α).
 • B. Cho đường thẳng a và b chéo nhau. Khi đó tồn tại duy nhất mặt phẳng (α) chứa a và song song với b.
 • C. Cho điểm M nằm ngoài mặt phẳng (α). Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng (β) chứa M và song song với (α).
 • D. Cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) song song với nhau. Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng (β) chứa a và song song với (α).

Cho tứ diện S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB || CD). Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của BC, AD và SA. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (MNP) là?

 • A. đường thẳng qua M và song song với SC.
 • B. đường thẳng qua P và song song với AB.
 • C. đường thẳng PM.
 • D. đường thẳng qua S và song song với AB.

Cho dãy số (un) với un = (n + 2018)/(2018n + 1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • A. Dãy (un) bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên.
 • B, Dãy (un) bị chặn.
 • C. Dãy (un) không bị chặn trên, không bị chặn dưới.
 • D. Dãy (un) bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới.

Xem thêm: Đề KSCL đầu năm môn Toán 11 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan