Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 3: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 135 rồi nhân với 5 thì được số 325

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một mảnh bìa hình vuông có chu vi là 2dm 4cm….

Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 3: Hỏi cứ đi như thế từ 7 giờ đến 12 giờ thì được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có 4 chữ số…

Thi môn Toán lớp 3 học kì 2 : Lấy hiệu của 2415 và 1715 sau đó giảm đi 7 lần thì được

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều…

Kiểm tra học kì 2 Toán 3: Lấy tổng của 459 và 236 chia cho tổng của 3 và 2. Được kết quả là

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3: Tủ sách của trường Đoàn Kết có 2780 quyển sách. Nhà…

Thi học kì 2 môn Toán lớp 3: 5 thùng như nhau đựng 225 lít xăng. Hỏi 7 thùng như thế đựng bao nhiêu lít xăng?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 32cm, chiều rộng 8cm….

Thi học kì 2 Toán lớp 3: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 7cm

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài gấp…

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 3: Một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 8cm. Tính diện tích tấm bìa đó

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một tấm bìa hình vuông có cạnh dài 8cm. Tính diện…

Thi học kì 2 Toán lớp 3: Tình diện tích một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 5cm

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Tình diện tích một mảnh bìa hình chữ nhật có…

Kiểm tra học kì 2 Toán lớp 3: Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu lít xăng?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 6850m, chiều…

Thi học kì 2 môn Toán lớp 3: Cô bán hàng trả lại Nga 2 tờ giấy bạc. Hỏi 2 tờ giấy bạc đó thuộc loại nào?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 2dm 4cm….