Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh 2015 tiểu học Liên Hà A

Bộ đề thi học kỳ 1 lớp 4 môn Tiếng Anh của trường tiểu học Liên Hà A năm 2015 dành cho các em và các bậc phụ huynh tham khảo. Đây cũng là một trong những bộ đề thi học kỳ 1 Tiếng Anh dành cho lớp 4 lứa tuổi tiểu học. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp các em có thể tự ôn luyện kiến thức một cách tốt nhất và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới nhé.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Part B: READING AND WRITING.

  Task 1: Circle the out-one- out.(1pt)

  1. A. February                 B. Saturday                           C. Monday                  D. Sunday

  2. A. Maths                     B. Science                             C. Vietnam                  D. Art

  3. A. painting                  B. mask                                 C. puppet                    D. kite

  4. A. swim                       B. bike                                  C. read                         D. cycle

  Task 2: Reorder the words to make sentences.(1pt)

  1. What/ have/ does/on/ she/ subjects/ Thursday/?/……………………………………………………

  2. Nam/ are/ a/ drawing/ Phong/pencil. …………………………………………………………………..

  3. Where/ you/ last/ were/ weekend/?/……………………………………………………………………..

  4. guitar/ She/ are/ I/ like/ the/ playing.