Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 – THPT Bình Sơn – Đồng Nai 2019

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra KSCL lớp 12 của trường THPT Bình Sơn – Đồng Nai năm 2019. Nội dung bộ đề thi với mã đề 132 là đề dành cho khối lớp cơ bản. Nội dung bộ đề thi chỉ giới hạn phần kiến thức Toán 12: hàm số và đồ thị, khối đa diện và thể tích của chúng. Và một phần chương hàm số lũy thừa, mũ và logarit, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 – THPT Bình Sơn – Đồng Nai

Cho một hình đa diện. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
  • B. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.
  • C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.
  • D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

Cho hàm số y = x^(-3/4). Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận đứng.
  • B. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
  • C. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ O(0;0).
  • D. Là hàm số nghịch biến trên (0;+∞).

 Mỗi hình sau đây gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), hình nào sau đây không phải là hình đa diện?

Xem thêm: Đề thi khảo sát Toán 12 – THPT chuyên Bắc Ninh lần 2 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan