Đề thi giữa HK2 Toán 7 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội 2019

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 7. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 7 của trường THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội năm học 2018-2019 hiện nay. Nội dung bộ đề thi gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận. Tổng thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 14 tháng 02 năm 2019.

Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK2 Toán 7 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Cho tam giác cân DEF (DE = DF). Gọi N và M lần lượt là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

  • 1. Chứng minh HE = HF. Giả sử DE = DF = 5cm, EF = 8cm. Tính độ dài đoạn DH.
  • 2. Chứng minh EM = FN và góc DEM = góc DFN.
  • 3. Gọi giao điểm của AM và FN là K. Chứng minh KE = KF.
  • 4. Chứng minh ba điểm D, K, H thẳng hàng.

Cho hai biểu thức M = 3x(x – y) và N = y^2 – x^2. Biết (x – y) chia hết cho 11. Chứng minh rằng (M – N): 11.

Cho biểu thức A = 1/16.x^4 + 3x^2 – 5/4.x + 5. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 của Phòng GD&ĐT Ba Đình – Hà Nội