Phòng GD & ĐT TP. Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 năm học 2019 – 2020, đề thi được cập nhật chi tiết tại đây.

I. Đọc – Hiểu văn bản

Đọc kĩ đoạn trích sau đây và trả lời từ câu 1 đến câu 4

“… Không có kính, rồi xe không có đèn,

Không có mui xe, thùng xe có xước,

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

Chỉ cần trong xe có một trái tim”.

- Quảng cáo -

(Trích Ngữ Văn 9, tập một, NXB giáo dục Việt Nam, 2016,tr.132)

Câu 1 (1 điểm): Cho biết đoạn thơ trên được trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?

Câu 2 (1 điểm): giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ

Câu 3 (0.5 điểm): Chỉ rõ phép tu từ chủ yếu và tác dụng của nó trong hai câu thơ:

“… Không có kính, rồi xe không có đèn.

Không có mui xe, thùng xe có xước…”

Câu 4 (0,5 điểm): Trong câu thơ: “Chỉ cần trong xe có một trái tim”. Từ “”trái tim” đã được chuyển nghĩa theo phương thức nào? Ý nghĩa của cách chuyển nghĩa đó?

II. Tập làm văn

Câu 1 (2 điểm): Từ nội dung của đoạn trích ở phần Đọc – Hiểu văn bản, em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 dòng) suy nghĩ về tình yêu quê hương

Câu 2 (5 điểm): Tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong bài thơ “Ánh trăng”” em hãy diễn tả dòng cảm nghĩ trong bài thơ thành một bài tâm sự.