Đề thi chất lượng Toán 11 THPT Đào Duy Từ – Hà Nội lần 2 2019

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi KSCL lớp 11 của trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội năm 2019 lần 2. Nội dung bộ đề thi với mã đề 357 là bài thi kiểm tra giữa học kỳ 1, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để làm bài thi.

Trích dẫn đề thi chất lượng Toán 11 trường Đào Duy Từ – Hà Nội lần 2

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn là AB. Kết luận nào sau đây sai?

 • A. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và không song song với AD.
 • B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SCB) là đường thẳng đi qua S và song song với AD.
 • C. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với CD.
 • D. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng đi qua S và giao điểm của AC và BD.

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD. Một mặt phẳng (a) cắt các cạnh bên SA, SB, SC, SD tương ứng tại các điểm M, N, P, Q. Khẳng định nào đúng?

 • A. Các đường thẳng MQ, PQ, SO đồng quy.
 • B. Các đường thẳng MP, NQ, SO đồng quy.
 • C. Các đường thẳng MQ, PN, SO đồng quy.
 • D. Các đường thẳng MN, PQ, SO đồng quy.

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • A. Nếu hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng khác thì chúng song song với nhau.
 • B. Nếu ba mặt phẳng phân biệt đối một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đồng quy.
 • C. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì a song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P).
 • D. Cho hai đường thẳng a, b nằm trong mặt phẳng (P) và hai đường thẳng a’, b’ nằm trong mặt phẳng (Q). Khi đó, nếu a // a’, b // b’ thì (P) // (Q).

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 11 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan