Sau đây chúng ta cùng tham khảo bộ đề thi KSCL lớp 12 môn Toán. Của trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội mới nhất năm học 2018-2019 dưới đây.

Bộ đề thi có mã đề số 123 gồm 8 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian học sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Nội dung bộ đề thi ngoài các kiến thức Toán 12 đã học. (cụ thể là chương khảo sát hàm số và chương thể tích khối đa diện). Thì trong nội dung bộ đề còn có nhiều câu hỏi nằm trong chương trình Toán 10 và Toán 11. Điều này phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội lần 1

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Hàm số y = x^3 + 3x^2 + 3x – 9.

  • A. Luôn đồng biến và không có cực trị.
  • B. Luôn nghịch biến và không có cực trị.
  • C. Nghịch biến trên khoảng (-∞;-1), đồng biến trên khoảng (-1;+∞).
  • D. Đồng biến trên khoảng (-∞;-1), nghịch biến trên khoảng (-1;+∞).

Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 10cm. Người ta muốn cắt một hình thang như hình vẽ. Khi diện tích hình thang MNPQ đạt giá trị nhỏ nhất, hãy tính 3x – y?

Giải bóng truyền VTV Cup có 12 đội tham gia, trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu A, B, C mỗi bảng 4 đội. Xác suất để 3 đội Việt Nam nằm ở 3 bảng đấu là?

Xem thêm: Đề KSCL Toán 12 2018 – 2019 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương