Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo bộ đề KSCL lớp 12 Môn Toán mới nhất hiện nay. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 12 của trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.

Bộ đề được biên soạn với nội dung nhằm đánh giá năng lực môn Toán của học sinh giai đoạn đầu năm học. Đồng thời củng cố kiến thức môn Toán lớp 10. Và sau đây chúng ta cùng nhau tham khảo nội dung bộ đề KSCL sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t(h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh I (2;9) và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau?

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu?

Một người muốn có 1 tỉ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2024, vào ngày 01/01 hàng năm người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất ngân hàng là 7% /1 năm (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm là bao nhiêu (với giả thiết lãi suất không thay đổi và số tiền được làm tròn đến đơn vị đồng)?

Xem thêm: Đề KSCL Toán 12 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội lần 1 2019