Đề KSCL giữa học kỳ 2 Toán 12 cụm trường THPT TP Nam Định

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi KSCL môn Toán 12. Đây là một trong những bộ đề thi KSCL lớp 12 giữa học kỳ 2 cụm trường THPT TP. Nam Định năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay. Nội dung bộ đề thi được biên soạn dựa trên cấu trúc đề minh họa THPT Quốc gia 2019 môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Trong đó nội dung bộ đề có mã 132 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề KSCL giữa học kỳ 2 Toán 12 cụm trường THPT TP Nam Định

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 4x – 2y + 2z – 19 = 0 và mặt phẳng (P): 2x – y – 2z + m + 3 = 0 với m là tham số. Gọi T là tập tất cả các giá trị thực của tham số m để mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có chu vi bằng 6pi. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc T bằng?

Một bình cắm hoa dạng khối tròn xoay, biết đáy bình và miệng bình có đường kính lần lượt là 2dm và 4dm. Mặt xung quanh của bình là một phần của mặt tròn xoay có đường sinh là đồ thị hàm số y = √(x + 1). Tính thể tích của bình cắm hoa đó.

Cho hàm số y = f(x) xác định và có đạo hàm cấp một và cấp hai trên khoảng (a;b) và x0 ∈ (a;b). Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Hàm số đạt cực đại tại x0 thì y'(x0) = 0.
  • B. y'(x0) = 0 và y”(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số.
  • C. y'(x0) = 0 và y”(x0) = 0 thì x0 không là điểm cực trị của hàm số.
  • D. y'(x0) = 0 và y'(x0) ≠ 0 thì x0 là điểm cực trị của hàm số.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra kiến thức Toán 12 lần 2 THPT chuyên KHTN – Hà Nội