Sau đây chúng ta cùng tham khảo bộ đề thi KSCL đầu năm môn Toán của sở GD&ĐT Gia Lai. Đây là một trong những bộ đề thi KSCL lớp 12 năm 2018-2019 hiện nay.

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu mã đề 396 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian thí sinh làm bài trong vòng 60 phút. Nội dung bộ đề thi gồm 2 phần: phần chung dành cho tất cả các thí sinh gồm 21 câu. Phần riêng dành cho hệ GDTX và hệ GDPT. Mỗi phần gồm 14 câu, đề gồm kiến thức chương trình Toán 11 và Toán 12.

Trích dẫn đề kiểm tra KSCL đầu năm 2018 – 2019 Toán 12

Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?

  • A. Hai khối chóp tam giác.
  • B. Hai khối chóp tứ giác.
  • C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
  • D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
  • B. Nếu f'(x) ≤ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
  • C. Nếu f'(x) ≥ 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.
  • D. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) (tham khảo hình vẽ). Đường thẳng SA không vuông góc với đường thẳng nào dưới đây?

Xem thêm: Đề thi tháng 9 – 2018 môn Toán lớp 12 – THPT chuyên Bắc Giang