Đề kiểm tra HK1 Toán 11 trường THPT chuyên Hưng Yên

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 11. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 11 của trường THPT chuyên Hưng Yên.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Nội dung bộ đề thi với mã đề 128 gồm 2 trang, đề được biên soạn theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trong đó nội dung phần trắc nghiệm gồm 25 câu. Và nội dung phần tự luận gồm 2 câu, tổng thời gian làm bài là 90 phút. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

  Trích dẫn đề kiểm tra HK1 Toán 11 trường THPT chuyên Hưng Yên

  Làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nổi tiếng với trò chơi dân gian đánh đu. Trong trò chơi này, khi người chơi nhún đều thì cây đu sẽ đưa người chơi dao động qua lại ở vị trí cân bằng. Nghiên cứu trò chơi này, người ta thấy rằng khoảng cách h (tính bằng mét) từ người chơi đu đến vị trí cân bằng được biểu diễn qua thời gian t (t ≥ 0 và được tính bằng giây) bởi hệ thức h = |d| với d = 3cos[pi/3(2t – 1)], trong đó quy ước rằng d > 0 khi vị trí cân bằng ở phía sau lưng người chơi đu và d < 0 trong trường hợp trái lại. Tìm thời điểm đầu tiên sau 10 giây mà người chơi đu ở xa vị trí cân bằng nhất.

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
  • B. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song.
  • C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
  • D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

  Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 Toán 11 trường THPT Ứng Hòa A – Hà Nội