Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 11 – Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL Toán lớp 11 mới nhất giữa học kỳ 2. Của trường THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh.

Nội dung bộ đề kiểm tra với mục đích đánh giá các nội dung kiến thức môn Toán 11. Trong đó nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 209. Trong đó nội dung bộ đề gồm 05 trang với 50 câu dạng trắc nghiệm 04 đáp án lựa chọn. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 11 Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

 • A. Hai đường thẳng phân biệt nếu không có điểm chung thì song song.
 • B. Hai đường thẳng phân biệt nếu không có điểm chung thì chéo nhau.
 • C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song.
 • D. Hai đường thẳng phân biệt nếu không có điểm chung thì chéo nhau hoặc song song.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB. P là một điểm trên cạnh BC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) với hình chóp có dạng là:

 • A. Hình chữ nhật
 • B. Hình thang
 • C. Hình tam giác.
 • D. Hình bình hành.

Xét hai mệnh đề sau:

(I): f(x) có đạo hàm tại x0 thì f(x) liên tục tại x0.
(II): f(x) liên tục tại x0 thì f(x) có đạo hàm tại x0.

Chọn khẳng định đúng.

 • A. Mệnh đề (I) đúng, (II) sai.
 • B. Cả 2 mệnh đề (I) và (II) đều sai.
 • C. Cả hai mệnh đề (I) và (II) đều đúng.
 • D. Mệnh đề (II) đúng, (I) sai.

Xem thêm: Đề thi KSCL lần 3 Toán 11 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh