Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 2 lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP.HCM năm học 2018-2019 mới đây.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 132 được biên soạn theo trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán. Tổng thời gian làm bài là 60 phút không kể thời gian phát đề. Mục đích của bộ đề thi nhằm giúp các bạn học sinh kiểm tra lại các nội dung kiến thức Toán 12 mà học sinh đã được học với các chủ đề: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 12 trường Nguyễn Chí Thanh

Số lương đám vi trùng ở ngày thứ t xác định bởi N(t) với N'(t) = 1000/(2t + 8). Biết rằng ngày đầu tiên đám vi trùng có 2500 con. Tính số lượng đám vi trùng ở ngày thứ 20 (làm tròn kết quả đến hàng trăm).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;-1;2), B(1;1;-2), M(1;1;1). Gọi (S) là mặt cầu đi qua A, B và có tâm thuộc trục Oz, (P) là một mặt phẳng thay đổi và đi qua M. Giá trị lớn nhất của khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) là?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;2;1), B(3;-2;2), điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho 3 điểm A, B, M thẳng hàng có tọa độ là?

Xem thêm: Đáp án đề thi khảo sát Toán 12 lần 2 trường Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình