Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 – THPT Thái Phiên – Hải Phòng

Hôm nay xin mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 của trường THPT Thái Phiên – Hải Phòng. Bộ đề thi sau đây với mã đề 846 được biên soạn nhằm kiểm tra các chủ đề kiến thức: vectơ và các phép toán, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Nội dung bộ đề kiểm tra gồm 2 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.Trong đó phần trắc nghiệm gồm 10 câu, chiếm 40% tổng số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 60% tổng số điểm, học sinh làm bài trong 45 phút. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 – THPT Thái Phiên – Hải Phòng

Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.
  • B. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.
  • C. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng.
  • D. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(-3;5), B(-4;-3), C(1;1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Tìm toạ độ điểm K thuộc trục hoành sao cho KA + KB nhỏ nhất.

Cho tứ giác ABCD không phải hình bình hành. Gọi M và N là hai điểm lần lượt chạy trên các đoạn thẳng AB, CD sao cho ND/NC = MB/MA. Gọi E, F, I lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, BD và MN. Chứng minh rằng ba điểm E, I, F thẳng hàng.

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan