Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 – THPT Thực hành Sư phạm – Cần Thơ

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 (Hàm số bậc 1 – 2) trường THPT Thực hành Sư phạm – Cần Thơ mã đề A11 được biên soạn để kiểm tra lấy điểm hệ số 1 lớp 10A1, đề gồm 2 trang với 12 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Trích dẫn đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 (Hàm số bậc 1 – 2) trường THPT Thực hành Sư phạm – Cần Thơ

  Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Điểm M(2;3) thuộc đồ thị hàm số.
  • B. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [−1;1] là 2.
  • C. Hàm số f(x) là hàm chẵn.
  • D. Phương trình f(x) = 3/2 có ba nghiệm phân biệt.

  Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;4).
  • B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−1;1).
  • C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−1;3).
  • D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;0).

  Cho hàm số f(x) = 1/4.x^2 khi x ≤ 2 và f(x) = 3 − x khi x ≥ 2.

  • 1. Vẽ đồ thị hàm số f(x).
  • 2. Lập bảng biến thiên và tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x).
  • 3. Dựa vào đồ thị, tìm điều kiện của tham số m để phương trình f(x) = m có ít nhất hai nghiệm.

  Xem thêm: Đề thi định kỳ Toán 10 – THPT chuyên Bắc Ninh lần 1 2018-2019