Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 – THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai

Sau đây xin mời các em cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 12 chương 1. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 mới nhất của trường THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai. Bộ đề kiểm tra với mã đề 001 được biên soạn nhằm kiển tra chủ đề kiến thức khối đa diện và thể tích khối đa diện.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề kiểm tra bao gồm 1 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 45 phút. Và sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 12 ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 – THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai

Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có BB’ = a, góc giữa đường thẳng BB’ và (ABC) bằng 60 độ, tam giác ABC vuông tại C và góc BAC = 60 độ. Hình chiếu vuông góc của điểm B’ lên (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Thể tích của khối tứ diện A’.ABC theo a bằng?

Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành chính nó khi?

  • A. d vuông góc với (P).
  • B. d song song với (P).
  • C. d nằm trên (P) hoặc d vuông góc với (P).
  • D. d nằm trên (P).

Cho khối tứ diện ABCD Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm của AB, BD, DA. Tỉ số thể tích của hai khối tứ diện MNEC và ABCD bằng?

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 – THPT Vinh Lộc – TT. Huế