Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 bài số 1 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12. Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 bài số 1 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương năm 2018-2019.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề thi với chủ đề khối đa diện và thể tích khối đa diện. Bộ đề thi có mã đề 132 gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan. Các câu hỏi với độ khó theo 4 mức độ. Tổng thời gian làm bài là 45 phút kỳ thi được diễn ra ngày 25 tháng 11 năm 2018. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết tất cả các mã đề sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 bài số 1

Nếu không sử dụng thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của khối lập phương thì có thể chia khối lập phương thành:

  • A. Năm khối chóp tam giác giác đều, không có khối tứ diện đều.
  • B. Năm khối tứ diện đều.
  • C. Một khối tứ diện đều và bốn khối tứ diện vuông.
  • D. Bốn khối tứ diện đều và một khối chóp tam giác đều.

Cho một hình đa diện. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

  • A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
  • B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
  • C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.
  • D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

Một khối lập phương có cạnh 4cm. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của khối lập phương rồi cắt khối lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của khối lập phương thành 64 khối lập phương nhỏ có cạnh 1cm. Có bao nhiêu khối lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ?

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 1 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang