Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 3 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Hình học chương 3 của trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương. Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 132 gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm khách quan.

Tổng thời gian làm bài là 1 tiết (45 phút) đây là bài kiểm tra định kỳ Toán 10 bài số 5. Trong đó nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxyz. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 3 Đoàn Thượng – Hải Dương

Cho tam giác ABC có 2 trung tuyến ma = mb. Tìm mệnh đề đúng?

  1. A. Tam giác đều
  2. B. Tam giác cân tại C.
  3. C. Tam giác cân tại A.
  4. D. Tam giác vuông tại B.

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng d1: 3x – y + 5 = 0, d2: x + 3y + 5 = 0 và điểm I(1;2). Gọi H là giao điểm của d1 và d2. Viết phương trình đường thẳng đi qua I và cắt d1, d2 lần lượt tại E và F sao cho 1/HE^2 + 1/HF^2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng cạnh BC lên 2 lần, tăng cạnh AC lên 3 lần và giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác mới được tạo nên bằng?

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 2-3 trường Giai Xuân – Cần Thơ