Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường Phú Tân – An Giang 2019

Hôm nay dapandethi.vn xin được chia sẻ với các bạn bộ đề kiểm tra 1 tiết Đại Số 10 chương 3. Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết của trường THPT Phú Tân – An Giang năm học 2018-2019.

Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 132 được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề kiến thức phương trình và hệ phương trình. Trong đó nội dung bộ đề gồm 14 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Và phần trắc nghiệm chiếm 7 điểm va phần tự luận chiếm 3 điểm. Với tổng thời gian làm bài là 45 phút, sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường Phú Tân – An Giang

  1. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc [-5;5] để phương trình: x^2 + 2mx + m^2 + m – 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt?
  2. Một tàu thủy xuôi dòng từ A đến B mất 5 giờ và ngược dòng từ B đến A mất 7 giờ. Hỏi một chiếc bè trôi từ A đến B mất bao lâu?
  3. Biết phương trình ax^2 + bx + c = 0, (a ≠ 0) có hai nghiệm x1, x2. Tìm mệnh đề đúng.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 THPT Trấn Biên – Đồng Nai 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan