Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 7 có đáp án 2018

Xin chào các em! Hôm nay Dapandethi.vn xin được giới thiệu tới các em bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số lớp 7 mới nhất năm học 2017-2018 hiện nay. Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số có đáp án chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo. Bộ đề thi gồm 3 bài tập tự luận và thời gian làm bài là 45 phút. Dưới đây là nội dung bộ đề kiểm tra và đáp án chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo.

KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7 (Tiết 49)

Thời gian : 45 phút

Bài 1:(2,5đ).Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS,  thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x) 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số ( n) 6 3 4 2 7 5 5 7 1 N= 40

1.Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu ? (0,5đ)

2. Tần số 3 là của giá trị nào ? (0,5đ)

3.Số học sinh làm bài trong 10 phút là mấy em ? (0,5đ)

4.Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu ? (0,5đ)

5. Tìm mốt của dấu hiệu ? (0,5đ)

Bài 2:(6,5đ). Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau :

7 4 4 6 6 4 6 8
8 7 2 6 4 8 5 6
9 8 4 7 9 5 5 5
7 2 7 6 7 8 6 10

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? ( 0,5đ)

b)Lập bảng tần số  (1,5đ)

c)Tính số trung bình cộng    (1,5đ)

d)Từ bảng tần số hãy rút  ra nhận xét ( số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu)  (1,5đ)

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ? (1,5đ)

Bài 3: (1,0đ).Một giáo viên dạy thể dục theo dõi quãng đường chạy của 10 học sinh (tính theo mét). Và tính được trung bình mỗi học sinh chạy được 30 mét. Do có thêm một học sinh đăng kí chạy sau, nên khi học sinh này chạy xong giáo viên tính lại thì trung bình mỗi học sinh chạy được 32 mét. Tính quãng đường học sinh đăng kí sau đã chạy ?

— HẾT —

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 7 mới nhất THCS Đống Đa

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 7

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan