Đề khảo sát Toán 11 lần 2 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 11 mới nhất của trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh.

Nội dung bộ đề KSCL lớp 11 với mã đề 132 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm 04 lựa chọn A, B, C, D. Trong đó với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề.

Nội dung kiến thức kiểm tra trong bộ đề thi bao gồm kiến thức Toán 11 các em đã được học từ đầu năm học đến giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 cùng với một số kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán 10. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi KSCL ngay sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 11 lần 2 Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Cho phương trình: x3 + mx2 – ( m + 3)x + 1 = 0. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

  • A. Với mọi m phương trình đã cho có đúng ba nghiệm phân biệt.
  • B. Với mọi m phương trình đã cho vô nghiệm.
  • C. Với mọi m phương trình đã cho có đúng một nghiệm.
  • D. Với mọi m phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt.

Một người thợ xây hợp đồng xây dựng một tòa tháp 10 tầng. Biết rằng diện tích mặt sàn tầng dưới cùng là 200m2, diện tích mặt sàn trên bằng 0,8 diện tích mặt sàn dưới liền kề. Người thợ cần tính số lượng gạch men đặc biệt cần mua để lát sàn tầng 10 trên cùng, biết 1 m2 gạch lát loại này giá 500000 đồng. Hỏi giá tiền mua gạch lát này gần nhất với số nào?

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn có phương trình (x – 5/2)^2 + (y – 13/6)^2 = 65/18. Gọi BD, CE là các đường cao của tam giác ABC, tọa độ hai điểm D(2;1), E(13/10;19/10). Biết điểm A có tung độ là số nguyên và B(xB;yB). Giá trị của biểu thức T = xB – yB bằng?

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 11 – Thuận Thành 3 – Bắc Ninh