Đề khảo sát Toán 11 lần 2 THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc 2019

Hôn nay Thư Viện Đề Thi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 11 của trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc năm học 2018-2019 mới nhất vừa qua.

Nội dung bộ đề thi với mã đề 132, đề gồm 05 trang được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 11 lần 2 THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Một hình vuông ABCD có cạnh bằng 1, có diện tích là S1. Nối bốn trung điểm A1, B1, C1, D1 lần lượt của bốn cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình vuông A1B1C1D1 có diện tích là S2. Tương tự nối bốn trung điểm A2, B2, C2. D2 lần lượt của bốn cạnh A1B1, B1C1, C1D1, D1A1 ta được hình vuông A2B2C2D2 có diện tích là S3. Cứ tiếp tục như vậy ta thu được các diện tích S4, S5, S6 …. Tính lim(S1 + S2 + … + Sn)?

Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của một ngọn núi. Biết rằng A là điểm nằm phía chân của tòa nhà tiếp xúc với mặt đất, B là điểm nằm trên nóc của tòa nhà, phương AB vuông góc với mặt đất, khoảng cách AB là 70(m), phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30 độ, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc 15 độ 30 phút. Hỏi ngọn núi đó cao bao nhiêu mét so với mặt đất (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Nhà bạn An cần khoan một cái giếng nước. Biết rằng giá tiền của mét khoan đầu tiên là 200.000đ và kể từ mét khoan thứ hai, giá tiền của mỗi mét sau tăng thêm 7% so với giá tiền của mét khoan ngay trước nó. Hỏi nếu nhà bạn An khoan cái giếng sâu 30m thì hết bao nhiêu tiền (làm tròn đến hàng nghìn)?

Xem thêm: Đề thi giữa HK2 Toán 11 trường Newton – Hà Nội 2019