Đề cương ôn Toán 12 HK2 năm 2018 THPT Phan Đăng Lưu – TP. HCM

Xin chào các em! Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ tài liệu đề cương ôn tập Toán lớp 12 mới nhất. Năm học 2018 của trường THPT Phan Đăng Lưu – TP.HCM mơi nhất hiện nay dành cho các em học sinh tham khảo. Với bộ tài liệu đề cương ôn tập đầy đủ hi vọng sẽ giúp các em có thể ôn tập và nắm vững kiến thức Toán một cách tốt nhất.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Bộ đề cương gồm 53 trang phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm các chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Số phức, Phương pháp tọa độ trong không gian. Với bộ tài liệu đề cương ôn tập này nhằm giúp các em học sinh khối 12 ôn tập chuẩn bị kỳ thi học kỳ 2 Toán 12 và hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia. Và sau đây là mục lục nội dung bộ tài liệu đề cương ôn tập Toán lớp 12 của trường THPT Phan Đăng Lưu xin mời các em cùng tham khảo.

  Mục lục đề cương ôn tập Toán lớp 12

  GIẢI TÍCH 12 – Chương III. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng

  Bài 1. Nguyên hàm

  • Dạng 1. Chứng minh hàm số f(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x).
  • Dạng 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) (hay tìm ∫f(x)dx).
  • Dạng 3. Tìm nguyên hàm f(x) của hàm số f(x) thỏa điều kiện f(x0) = k.
  • Dạng 4. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến.
  • Dạng 5. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.

  Bài 2. Tích phân

  • Dạng 1. Tính tích phân bằng định nghĩa và các phép biến đổi cơ bản.
  • Dạng 2. Tính tích phân các hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
  • Dạng 3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số.
  • Dạng 4. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần.
  • Dạng 5. Ứng dụng tích phân trong các bài toán vật lý.

  Bài 3. Ứng dụng của tích phân

  GIẢI TÍCH 12 – Chương IV. Số phức

  • Vấn đề 1. Các tính chất của số phức.
  • Vấn đề 2. Các phép toán trên số phức.
  • Vấn đề 3. Phương trình bậc hai với hệ số thực.

  HÌNH HỌC 12 – Chương 3. Phương pháp tọa độ trong không gian

  • Vấn đề 1. Hệ tọa độ trong không gian.
  • Vấn đề 2. Phương trình mặt phẳng.
  • Vấn đề 3. Phương trình đường thẳng.
  • Vấn đề 4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng với điểm, mặt phẳng và mặt cầu.
  • Vấn đề 5. Khoảng cách và góc.
  • Vấn đề 6. Quan hệ nhiều yếu tố, hình chiếu và đối xứng.

  Xem thêm: 30 Bài tập sinh học cốt lõi – di truyền phả hệ có đáp án chi tiết