Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 12 THPT Chu Văn An – Hà Nội

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 12. Đây là bộ đề cương ôn tập Toán lớp 12 của trường THPT Chu Văn An – Hà Nôi năm học 2018-2019.

Nội dung bộ dề cương ôn tập gồm 23 trang giới thiệu hệ thống các bài toán trắc nghiệm thuộc các chủ đề giới hạn trong chương trình học kỳ 1 Toán 12 và 2 đề thi thử học kỳ 1 Toán 12 theo hình thức trắc nghiệm 50 câu.

Các chủ đề giới hạn thi học kỳ 1 Toán 12

Chủ đề 1: Ứng dụng của đạo hàm – Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
Chủ đề 2: Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ – Hàm số logarit.
Chủ đề 3: Khối đa diện – Khối tròn xoay.

Xem thêm: Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 Toán 12 – THPT Yên Hòa – Hà Nội 2019

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan