Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 – THPT Yên Hòa – Hà Nội

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo bộ đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 10. Của trường THPT Yên Hòa – Hà Nội mới nhất hiện nay. Bộ tài liệu ôn tập gồm 29 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan và tự luận các chủ đề kiến thức Đại số 10Hình học 10 giai đoạn HK1.

Nội dung các chủ đề bao gồm

Đại số 10:

  • Nội dung 1. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.
  • Nội dung 2. Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
  • Nội dung 3. Phương trình và hệ phương trình.

Hình học 10:

  • Nội dung 1. Tổng và hiệu của hai vectơ, tích của vectơ với một số, trục tọa độ và hệ trục tọa độ.
  • Nội dung 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Xem thêm: 16 Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

XEM TRỰC TRUYẾN

Bài Liên Quan