Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 THPT Chu Văn An – Hà Nội 2019

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ tài liệu đề cương ôn tập học kì 1 lớp 10. Đây là bộ đề cương ôn tập học kỳ 1 môn Toán của trường THPT Chu Văn An – Hà Nội năm học 2018-2019.

Nội dung bộ tài liệu gồm 9 trang trình bày nội dung kiến thức cần ôn tập và tuyển chọn 10 đề thi thử học kỳ 1 Toán 10 dưới hình thức tự luận. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề cương sau đây.

Nội dung Toán 10 học kỳ 1 cần ôn tập

A. ĐẠI SỐ

Chương 1. Các phép toán tập hợp

Chương 2. Hàm số

 • Tập xác định của hàm số.
 • Tính đơn điệu hàm số, tính chẵn lẻ hàm số và các ứng dụng.
 • Các bài toán liên quan: Giao điểm hai đồ thị, các bài toán sử dụng đồ thị giải và biện luận phương trình, bất phương trình,
 • giá trị lớn nhất nhỏ nhất hàm số.
 • Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
 • Từ đồ thị của hàm số y = f(x), suy ra đồ thị các hàm số y = |f(x)|, y = f(x) + b, y = f(x + b), y = f(|x|).

Chương 3. Phương trình, hệ phương trình

 • Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai. Các dạng phương trình quy về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai.
 • Định lý Viét và áp dụng.
 • Các bài toán về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, các phương trình quy về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai.
 • Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.

B. HÌNH HỌC

Chương 1. Vectơ

 • Các phép toán vectơ, tính chất vectơ.
 • Các bài toán liên quan: Chứng minh đẳng thức vectơ, chứng minh 3 điểm thẳng hàng, xác định điểm thoả mãn điều kiện cho trước, dựng hình, tập hợp điểm …

Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ

 • Các bài toán liên quan: Tính tích vô hướng, chứng minh hai đường thẳng vuông góc, tính góc giữa hai vectơ, tìm tập hợp điểm.
 • Định lí cosin, định lí sin, chứng minh các hệ thức lượng giác trong tam giác, giải tam giác.

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 – THPT Yên Hòa – Hà Nội

XEM TRỰC TRUYẾN

Thẻ tìm kiếm:

Bài Liên Quan